Comparteix:

Groups

Quins tipus de grups existeixen?

Per tal de disposar d'un conjunt de grups únic i compartit per tots els usuaris upc.edu, no es poden crear des de groups.google.com grups dins del domini upc.edu, només ho poden fer els administradors. Des de groups.google.com sí que es poden crear grups públics.

Existeixen diferents tipologies de grups que podrem fer servir als diferents serveis de Google:

  • @grups.upc.edu: grups institucionals que correspondran a les diferents unitats de la UPC, es crearan automàticament, sincronitzant amb el sistema d'identitat UPC
  • @assigs.grups.upc.edu: grups corresponen a les assignatures, s'han creat a partir dels grups existents a PRISMA i se sincronitzen automàticament
  • @unitats.grups.upc.edu: grups creats a petició de les unitats i que gestiona l'administrador designat de forma delegada

Aquests grups ens serveixen:

Pel que fa a grups de correu per Gmail, heu de fer servir les llistes de distribució UPC que ja feu servir habitualment.

 

Grups institucionals automàtics per assignatures


En compliment de la RGPD  els comptes d'estudiants no estan visibles al directori UPC de G Suite, i això provocava problemes en la comunicació professor estudiant, a l'hora de fer convocatòries per Meet, xat o en el calendari. Per facilitar aquesta comunicació s'han creat grups d'estudiants clonats dels grups existents a PRISMA.

Aquests grups serveixen per poder identificar:

  • Estudiants d'assignatures
  • Grups d'assignatures

La sincronització dels grups es realitza diàriament de forma automàtica, per tal que estiguin actualitzats amb els mateixos membres a les dues plataformes, PRISMA i GSuite. Això implica que, si un professor canvia els membres d'un grup de Gsuite, quan es sincronitzi amb PRISMA perdrà aquests canvis.

Quin patró segueixen els grups

Grups amb els alumnes d'una assignatura:

centre.codiassignatura.siglesassignatura.[grup].quatrimestre@assigs.grups.upc.edu 

(si apareix el grup ens indica només els alumnes d'aquell grup)

Grup amb els professors d'una assigantura:

centre.codiassignatura.siglesassignatura.[quatrimestre].pdi@assigs.grups.upc.edu 

 

Exemple: assignatura d'Arquitectura de computadors de la FIB  


fib.270018.ac.11.q1@assigs.grups.upc.edu: grup docent d'Arquitectura de computadors
fib.270018.ac.12.q1@assigs.grups.upc.edu,270018: grup docent d'Arquitectura de computadors
fib.270018.ac.41.q1@assigs.grups.upc.edu,270018: grup docent d'Arquitectura de computadors
fib.270018.ac.42.q1@assigs.grups.upc.edu,270018: grup docent d'Arquitectura de computadors
fib.270018.ac.q1@assigs.grups.upc.edu,270018: el total d'alumnes d'Arquitectura de computadors

fib.270018.ac.q1.pdi@assigs.grups.upc.edu,270018: professors de l'assignatura

 

A quins grups pertanyo, de quins d'ells soc administrador, quins són els membres del grup?

Accedint amb el nostre compte a groups.google.com podrem veure a quins grups pertanyem, els grups que administrem, i si els integrants (en cas de ser administrador).

Si un professor no pot fer servir els grups d'assignatures que li corresponen segurament és degut a algun error quan s'han introduït les dades a PRISMA, el Sistema de Gestió dels estudis. Contacteu amb el Cap d'estudis o l'administrador de PRISMA del vostre centre per resoldre el problema.

 

Grups institucionals d'unitats organitzatives

Estem treballant per oferir els grups institucionals corresponents a les diferents unitats organitzatives de la UPC, però encara no estan disponibles. 

Si es necessita ja algun grup amb els membres d'una unitat organitzativa, el responsable d'aquesta unitat organitzativa pot fer la petició seguint el procediment corresponent.

El format d'aquests grups gestionats des de les diferents unitats ha de ser nomgrup@unitats.grups.upc.edu, a on nomgrup ha de complir amb la nomenclatura de noms.

Els grups demanats es creen amb la següent configuració:

La visibilitat d'aquests grups la poden modificar els administradors seguint les següents instruccions de Google:
https://support.google.com/groups/answer/2464926?hl=es

 

Grups propis

A banda dels grups institucionals ens pot interessar crear grups d'usuaris per un grup de treball. Tenim dues opcions: