Comparteix:

Altres repositoris d'emmagatzematge

Hem d'entendre Drive com un entorn de treball, no es un espai per arxivar documents. Els fitxers del Drive han d'estar relacionats amb la institució, els fitxers personals s'han de traslladar als comptes personals.

A banda de l'espai Drive la UPC ofereix altres espais d'emmagatzematge:

 

Unitats de Xarxa i altres repositoris

Consulteu als Serveis TIC del vostre centre docent o departament si ofereixen repositoris d'emmagatzematge.

Telemann és el repositori que s'ofereix a Serveis Generals via VPN, es tracta d'espai de disc a on es defineixen carpetes compartides entre els integrants de la unitat o servei de l'usuari.

 

Microsoft OneDrive

És una solució similar a la de Google, però, donat que el correu Outlook està redireccionat al de Gmail, la integració de la suite no és completa. Els estudiants matriculats, el PDI i el PAS en actiu disposen d'una quota (actualment en revisió).

 

Emmagatzemament de continguts docents

Els principals repositoris institucionals orientats a publicar continguts docents són:

Emmagatzemament de dades de recerca

Són serveis dissenyats per satisfer les necessitats de la comunitat investigadora de la UPC. La majoria de les unitats/grups de recerca disposen de serveis específics per magatzem i compartició de dades de recerca. A nivell institucional els repositoris per publicar dades són:

  • UPCommons, el portal de coneixement obert al de la UPC

  • CORA-RDR el repositori de dades del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 

  • Repositoris temàtics registrats al directori R3data