Comparteix:

Comptes de Google

Què és el compte de Google?

El compte de Google et permet accedir de forma gratuïta als serveis de Google: Gmail, Calendar, Contactes, Drive, Meet, Chat, etc. Aquest compte es correspon amb l'adreça de correu electrònic de Gmail.


Comptes del PDI i PTGAS

Domini: upc.edu

Compte:  usuari@upc.edu, a on "usuari" és el mateix que a les intranets de la UPC, i la contrasenya també.

Comptes estudiants

Domini: estudiantat.upc.edu

Compte:  usuari@estudiantat.upc.edu, a on "usuari" és el mateix que a ATENEA, i la contrasenya també.

Fixeu-vos que heu de posar estudiantat i no estudiant

Tot i que el domini de PDI i PTGAS és diferent del dels estudiants, es poden compartir recursos entre ells.

L'autenticació, durant el procés de login, es fa al SSO (Single Sign On) de la UPC, que és a on es custodien les contrasenyes.


Quin nom i cognoms es visualitzarà als serveis de Google?

Els comptes de Google estan sincronitzats diàriament amb les dades que ofereix el servei d'Identitat UPC.

El nom i cognoms amb el qual apareix un usuari als serveis de Google és, per defecte, el que està configurat a la Identitat UPC, que al seu torn, carrega automàticament les dades des del servei de Personal pel PTGAS i PDI, i des de PRISMA pels estudiants. 

Si un PDI o PTGAS vol aparèixer amb un nom diferent pot crear un àlies a la Identitat UPC. Per exemple, una persona anomenada Eulàlia, pot configurar l'àlies Lali.  Aquesta petició s'ha de tramitar via un PUC al Servei de Personal. Aquest àlies sobreescriu el nom que apareix a Google.

Per la seva banda Google permet definir un Display Name, a on es pot configurar un nom i cognom amb el qual s'apareixerà als serveis de Google. Aquest Display Name preval sobre la configuració de la Identitat UPC.

Si l'usuari no indica cap Display Name apareixerà el que se sincronitza amb la Identitat UPC, amb l'àlies si existeix.

Pel que fa a comptes que no son personals el format de les adreces seguirà l'especificat al servei de Gmail.


Com obtenir un compte Google de la UPC

Consulteu el procediment corresponent, depenent del perfil de l'usuari. 

 

Persones amb doble vinculació a la UPC

Des del 22/05/2020 es poden tenir dos compte GSuite per un únic compte UPC. És el cas d'estudiants que tenen una doble vinculació amb la UPC, com a estudiants i com a PTGAS o PDI.

Ara tenen dos comptes i han de fer servir un o l'altre segons quina tasca vulguin fer:

  • nom.cognom@estudiantat.upc.edu: vinculació com a estudiant
  • nom.cognom@upc.edu: vinculació com a PTGAS o PDI

Quan es validen al SSO de la UPC han de posar el nom del compte sencer, si posen només nom.cognom, els validarà sempre com a estudiant, que és la vinculació predeterminada que tenen:

 

 Com iniciar la sessió?

Tot i que tenim un compte Google, per seguretat, els noms d’usuari i contrasenyes dels usuaris de la UPC, són emmagatzemats a la Identiat Digital UPC.

Quan un usuari dels dominis @upc.edu i @estudiantat.upc.edu inicia sessió a Google, aquest redirigeix la petició al servei  de Single Sign On de la UPC (sso.upc.edu) per validar la seva identitat digital UPC, i la UPC retorna a Google si és correcte o no.

Segueix els següents passos:

1- Accedeix a una aplicació de Google, per exemple: drive
2- Google et demanarà el teu compte, posa-hi:

    •     Estudiants: usuari@estudiantat.upc.edu Fixa’t que és estudiantat (no estudiant). (Usuari és el mateix que a ATENEA)
    •     PDI i PTGAS: usuari@upc.edu

3- Google passa la petició a la identitat de la UPC, posa-hi el mateix usuari i contrasenya que fas servir a les intranets UPC com ara ATENEA.

Recorda: per seguretat cal que tanquis les sessions, especialment si hi has entrat amb un dispositiu que no és el teu.

 

Ja he iniciat sessió, com entro a les diferents aplicacions de GSuite?

Si ja has iniciat la sessió amb el teu compte de Google a una pestanya del teu navegador, a qualsevol altra pestanya estàs validat amb el mateix compte. Posem que vols començar a fer servir el Chat:

- Pots obrir una nova pestanya i anar a chat.google.com: s'obrirà l'aplicació de Chat, amb el teu compte, i veuràs les teves converses i sales.

- Pots anar a la matriu de punts  que trobes a la part superior dreta de qualsevol aplicació GSuite, per obrir una altra aplicació de la GSuite

 

Tinc un compte personal de Google i el de la UPC, com ho gestiono?

FAQ:Tinc altres comptes personal Google a banda de la UPC, com ho gestiono?

 

Carències dels comptes quan es donen de baixa

Quan un usuari deixa de tenir una vinculació determinada amb la UPC s'obre un període de carència abans d'efectuar la baixa del compte de Google, durant el qual encara podrà accedir al seu compte. Aquesta carència permet  mantenir un mecanisme de comunicació amb l'usuari per possibles tràmits posteriors a la data de desvinculació, a més de permetre a l'usuari fer unes darreres gestions amb la seva bústia i els seus documents.

La durada de la carència depen del perfil de l'usuari i, abans que finalitzi, cal que l'usuari transfereixi la propietat dels documents que comparteix als seus col·laboradors.

PerfilCarència
Estudiants de grau/màster/doctorat 3 anys
Estudiants FPC 3 anys
PDI-Becaris 6 mesos
PTGAS 1 mes
Genèrics 1 mes
Convidats 1 mes
Vinculats PAS i PDI 1 mes