Vés al contingut (premeu Retorn)

Nomenclatura de noms de busties de càrrecs i unitats, unitats compartides i grups

Per facilitar la cerca i distingir les diferents busties de càrrecs i unitats, unitats compartides i grups és important posar una referència a la nostra unitat o servei. En aquest sentit se seguirà la següent nomenclatura per anomenar aquests objectes:

 

Unitats compartides i grup

Format: unitat.subunitat(opcional).projecte(opcional)

  • Unitat: sigles de la unitat a qui pertany la  carpeta, bustia o grup.

   Les unitats poden ser centres docents, departaments, instituts, àrees, campus, UTG, Serveis, Càtedres (farem servir les sigles institucionals de la Relació d'unitats i serveis), i també pot ser un grup de recerca (agafarem les sigles que figuren a FUTUR)

   En el cas de projectes transversals a més d'una unitat farem servir com a nom d'unitat UPC.

  • Subunitat (opcional)sigles de la subunitat (farem servir les sigles  institucionals de la  Relació d'unitats i serveis), també podem fer servir òrgans de govern o comissions.
  • Projecte (opcional): nom que identifica la finalitat de la bústia, carpeta o grup. Intentarem que sigui curt i s'escriurà sense deixar espais en blanc. 

 

Busties de càrrecs i unitats

S'aplica bàsicament la mateixa nomenclatura, però en el cas de les bústies es pot invertir l'ordre, i començar pel projecte o finalitat de la bústia.

Al servei de correu Gmail podreu consultar la nomenclatura específica per les bústies de càrrecs i unitats


Exemples d'unitats compartides:

 • AreaTIC.MigracióCorreuGoogle  a on unitat és AreaTIC i projecte MigracióCorreuGoogle
 • UTGAC.ServeisInformàtics a on unitat és UTGAC i subunitat ServeisInformàtics


Exemples de grups:

Per veure la nomenclatura del que posem darrere de la @ consulteu els tipus de grups existents

 • FNB.juntafacultat@unitats.grups.upc.edu a on unitat és FNB i la subunitat juntafacultat, en aquest cas un òrgan de govern
 • AreaTIC.SSTICI.audiovisuals@unitats.grups.upc.edu  a on unitat és Àreatic, subunitat SSTICI i projecte audiovisuals


Exemples de busties genèriques:

 • info.CàtedraSEAT.@upc.edu
 • forumetseib@upc.edu
 • info.forumetseib@upc.edu