Vés al contingut (premeu Retorn)

Edició i creació de continguts


  • Arrossegar fitxers audio/video a la pàgina de l'aula virtual

 Al afegir continguts el professorat podrà arrosegar els fitxer multimedia directament de l'escriptori a l'aula virtual que esta editant

Documentació de referència

  • Disponibilitat de les activitats ocultes

 Es poden fer enllaços a activitats que estan ocultes a l'estudiantat.

 Documentació de referència

  • Editor de continguts Atto

La nova versió de l'editor de continguts Atto, que  incorpara ATENEA per defecte, permet tant al professorat com a l'estudiantat afegir grabacions d'audio i video directament amb una webcam i un micròfon.

 Documentació de referència