Vés al contingut (premeu Retorn)

Totes les novetats curs 2017/18

 

Les noves funcionalitats i millores de l'entorn virtual d'aprenentatge del proper curs acadèmic 2017/18. 

 

 

 

 

 

S'ha simplificat la interfície per facilitar al professorat la creació d'activitats i a l'alumnat la visualització de les tasques pendents. També s'ha fet un nou disseny gràfic més actual.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

Transferència de notes ATENEA/PRISMA

Permet que el coordinador d'una assignatura afegeixi a PRISMA directament les qualificacions d'un curs d 'ATENEA.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

Elecció de grup

Amb l’activitat «Elecció de grup» l’estudiantat de l’assignatura a l’aula virtual ATENEA podrà inscriure’s, ell mateix, als grups locals que el professorat ha afegit.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

Nova versió de WIRIS

Documentació de referència

Detecció de plagi

Aquesta funcionalitat permet al professorat obtenir el grau de coincidències dels treballs aportats per l’estudiantat.

Documentació de referència

Altres millores

Menú contextual de curs

Donat que el menú contextual nou millora substancialment la usabilitat de l’administració del curs, s’ha cregut convenient modificar les opcions que es mostren per prioritzar aquelles que s’usen amb més freqüència.

Documentació de referència

 

Edició del curs més simple

S’han simplificat i reestructurat les opcions que veu el professorat en activar l’edició d’un curs.

Documentació de referència

Generals

Paperera de reciclatge

ATENEA disposa d'una paperera des de fa algunes versions i, a partir d'aquesta, Moodle també l'ha incorporada. Per aquest motiu, com el funcionament de totes dues és similar, des de la versió actual, ATENEA utilitzarà la paperera estàndard de Moodle.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

 

Visualitzador multimèdia

S’ha substituït el programari per incrustar àudio i vídeo. Ara fa servir VideoJS, compatible amb HTML5 i amb la capacitat d’afegir subtítols. També permet pujar només MP3 d’audio.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

 

Rúbriques amb puntuacions negatives

A partir de Moodle 3.2, és possible establir valors negatius als criteris de les rúbriques. Això afecta al càlcul de la puntuació final que ha canviat la fórmula per poder aplicar penalitzacions.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

Activitats

Tasca (Lliurament)

  • Pantalla d’avaluació integrada nova.
  • Descarregar-se un fitxer comprimit amb una part dels lliuraments de l'estudiantat.
  • Dates límit pels lliuraments diferents a alguns estudiants o grups.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

 

 Fòrum

  • Enllaç permanent ( permalink ) dels missatges dels fòrums.
  • El professorat també pot fixar converses.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

 

Taller (workshop)

S'ha afegit la possibilitat de limitar el tipus de fitxer que els alumnes poden pujar. A partir d’ara és possible indicar les extensions dels fitxers dels lliuraments als paràmetres del taller.

Documentació de referència

 

Directori

S'ha afegit la possibilitat de descarregar tots els fitxers del directori en un zip. Antigament s’havien de descarregar un a un.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

 

Qüestionari

La navegació del qüestionari ara mostra icones indicant el tipus de pregunta que hi ha a cada pàgina.

Documentació de referència

 

Consulta ( choice )

El professorat podrà canviar l’elecció d’alguns estudiants o bé assignar a mà els estudiants que no han contestat la consulta.

Documentació de referència(obriu en una finestra nova)

 

Lliçó

La lliçó ha incorporat la possibilitat de duplicar una pàgina amb un únic clic.

Documentació de referència